852-12247

Fitments
Make Model Year Engine
Volvo S80 2007 8CYL 4.4V 4414CC 269 Naturally Aspirated GAS
Volvo S80 2008 8CYL 4.4V 4414CC 269 Naturally Aspirated GAS
Volvo S80 2009 8CYL 4.4V 4414CC 269 Naturally Aspirated GAS
Volvo S80 2010 8CYL 4.4V 4414CC 269
Volvo XC90 2005 8CYL 4.4V 4414CC 269
Volvo XC90 2006 8CYL 4.4V 4414CC 269
Volvo XC90 2007 8CYL 4.4V 4414CC 269 Naturally Aspirated GAS
Volvo XC90 2008 8CYL 4.4V 4414CC 269 Naturally Aspirated GAS
Volvo XC90 2009 8CYL 4.4V 4414CC 269 Naturally Aspirated GAS
Volvo XC90 2010 8CYL 4.4V 4414CC 269
Volvo XC90 2011 8CYL 4.4V 4414CC 269


Related Items